Att vara Flexibel eller inte vara Flexibel, det är frågan

Stretch-w-guides-1024x773

Att vara Flexibel eller inte vara Flexibel, det är frågan

 En studie av Lin zhi zhong nämner han många metoder av öka styrka och explosivitet.

Flexibilitet är något som han värnar högt uppe på listan.

I grunden förbättra muskelns uttöjning kommer det öka rörelseomfång för att öka styrka. Det leder till en ökad kontraktion och snabbheten av muskeln. Vilket vidare leder till en ökad styrka i explosivitet.

Med en ökad flexibilitet ökar det förmåga att lagra elastiskt energi, och med praktiskt erfarenhet visar det att använda mer elastiskt energi, så tillåter du lyftaren att återhämta sig snabbare mellan tunga reps. På grund av att mindre ansträngning och energi som användas per lyft.

Detta gör en lyftare att utföra mer volym på effektiv intensitet som bygger styrka.

Så med andra ord försumma inte din flexibilitet. Det är viktigare än vad vi tror, däremot ska vi ha styrka i det överrörliga och inte bara vara överrörlig.

Stay flexible

/Coach