Försäljningsvillkor

Allmänna villkor
Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Notera att offerter kan innehålla speciella avtal. Efter att kund har tilldelats behörighet att lägga order via scastro.se:s Webbshop ansvarar kunden fullt för alla transaktioner som görs via kundens behörigheter i scastro.se:s Webbshop. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller kundens skyldigheter till dess scastro.se bekräftat uppsägningen skriftligt. Levererade varor förblir scastro.se:s egendom till dess full likvid erlagts.

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i scastro.se:s orderbekräftelse.

Betalningsvillkor
För privatpersoner sker försäljning via scastro.se:s Webbshop mot PayPal eller Klarna faktura/delbetalning. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans godkännande.

Ångerrätt vid distansavtal (privatkonsument)
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument fjorton (14) dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan.

Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom fjorton (14) dagar.

Reklamation (privatkonsument)
I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom tre (3) år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till scastro.se inom två (2) månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom sex (6) månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom tre (3) år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.

Garanti
Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. Förbrukningsartiklar samt andra artiklar av förbrukningsart är undantagna från normal garanti, på dessa varor lämnas 60 dagars uppackninsgaranti. Alla garantier som specificeras på scastro.se:s är giltiga i Sverige.

Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte eller kreditering. Anspråk kan aldrig göras senare än sju (7) dagar efter leveransdatum, vid retur skall produkten returneras komplett i nyskick, inklusive alla kartonger och dylikt.

Garanti ges först när scastro.se mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. scastro.se försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från scastro.se, som gör att scastro.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att scastro.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.