Programdesign

Under fem intensiva pass gör vi följande;
Rörelsetester
Identifierar den svagaste länken
Styrke-,Uthållighets-,(grenspecifikt) och Mobilitetstest
Calipermätning

Vi tittar även på din livsstil, kost, sömn och stress samt hur magen och insidan mår. Tillsammans tittar vi på dina testresultat och lägger upp ett träningsprogram just för dig.