PT Online

Motivation – är allt det du behöver

Är du lite osäker eller helt enkelt smart och vill lägga ansvaret om kost och träningsupplägg i yrkesvana händer för att uppnå dina mål.

PT Online hjälper dig att komma i form med unikt anpassande tränings- och kostupplägg, regelbundna uppföljningar och med nya upplägg varje månad.

Upplägg utöver dem andra.

100 % engagemang krävs det för att DU ska lyckats.

En virtuell handskakning och därmed blir jag din verktygslåda och du blir din egen snickare.

När det överenskomna målet är uppnådd får du halva summan tillbaka.

 3 Månaders engagemang

Personligt tränings- och kostupplägg för ditt specifika mål utifrån din situation.

Beroende på framsteg kan det innebära kontinuerliga justeringar i kosten och träningsprogrammet.

Stress

Innan ett träningsupplägg skrids måste man ta hänsyn till det övriga i livet. Allt från känslighet mot mat, stress i vardagen så som jobb och småbarnsår och sömnbehov påverkar.

  • Äter du rätt för din metabolism?
  • Tränar du anpassat till dina mål?
  • 7 av 10 dagar, vaknar du åtminstone utvilad?

Fem enkla steg till start

  1. Anmäl dig via email: PT@scastro.se
  2. Svara på din hälsodeklaration
  3. 15-30 minuters konsultation över tel
  4. Personligt kostdirektiv och ett personligt träningsupplägg att följa
  5. Startgången till ditt mål

4

Pris: 8000.-